Snel naar Onze vereniging Hulpverlening Opleidingen
EHBO Genemuiden > Volg nu een AED-reanimatie training

Volg nu een AED-reanimatie training

Reanimatiecursus volgen? In Nederland krijgen jaarlijks 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand en zijn er naar schatting 8.000 reanimaties. Het is ontzettend belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Als een hulpverlener dan start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst. Iedereen kan leren reanimeren. Wacht niet langer en red levens. Kies nu voor een reanimatiecursus.

In één avond leert u hoe u moet handelen bij een reanimatie, inclusief gebruik van de AED.

U leert tijdens deze cursus hoe je een slachtoffer in veiligheid brengt en de toestand van een slachtoffer beoordeelt. Ook leert u hoe u de hulpdiensten moet alarmeren en hoe u eerste hulp aan het slachtoffer verleent bij:

• Hartstilstand: Reanimatie en gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED)

• Bewusteloosheid

Bij goed gevolg krijgt u een Certificaat van De NRR (Nederlandse Reanimatieraad) Door het volgen van deze training door een gecertificeerde instructeur bent u verzekerd van een opleiding die voldoet aan de criteria zoals die gesteld zijn door de Nederlandse Reanimatie Raad.

Bij voldoende deelname zijn de volgende datums gepland: maandagavond 5 februari 2024 en maandagavond 12 februari 2024

LET OP deze avonden zijn ingepland voor een EERSTE training EAD/reanimatie.

Voor de herhalingscursus AED/reanimatie zijn de volgende datums ingepland:

maandagavond 19 februari 2024

maandagavond 26 februari 2024

Met deze herhalingscursus houd je jouw reanimatievaardigheden, zoals borstcompressies en beademingen, op peil. Door te herhalen kun je jouw techniek verbeteren en ervoor zorgen dat je rustig blijft in een levensbedreigende situatie. Je durft te handelen omdat je exact weet wat je moet doen. Door de vaardigheden te herhalen, kun je bovendien jouw reactietijd verkorten en efficiënter handelen. Hiermee kan je het verschil maken als iemand in nood verkeert!

Geef op het antwoord formulier aan voor welke cursus u zich wilt opgeven.

De cursussen beginnen om 19.00 uur.

De kosten hiervoor zijn €25,00.