Snel naar Onze vereniging Hulpverlening Opleidingen
EHBO Genemuiden > Hulpverlening op locatie

Hulpverlening op locatie

Evenement aanmelden

Bedrijfsfeesten / evenementen
2 gediplomeerde EHBO’ ers
Materialen door ons geleverd.
Opvallende kleding, zodat zij goed te herkennen zijn
Gevulde EHBO tassen

€35,00 p.p. per dagdeel
(2 tot 2,50 uur)

AED € 10,00 per dag

Aanmelden

* Het zijn mensen met al enige jaren ervaring in deze branche en zij zullen u graag van dienst zijn.

** Indien u niet voor drinken en /of een maaltijd tijdens deze diensten kunt zorgen, zullen de kosten daarvoor apart in rekening worden gebracht.

Tijdens evenementen zijn (grote) groepen mensen bij elkaar. Dit brengt altijd risico’s met zich mee. Daarom is het goed om te zorgen voor de juiste voorzorgsmaatregelen en voorzieningen. Dit is niet alleen goed, maar in sommige gevallen ook bij wet verplicht. Moet er voor een evenement een vergunning worden aangevraagd, dan zullen er ook maatregelen op het gebied van EHBO moeten worden genomen. Wanneer moet er EHBO zijn bij evenementen?

Wanneer moet er EHBO zijn bij evenementen en hoeveel EHBO’ers zijn nodig?

Bij evenementen waarvoor een vergunning nodig is, zijn ook de eisen voor EHBO wettelijk vastgelegd. De wet vereist de aanwezigheid van minimaal 1 gecertificeerde EHBO’er per 750 bezoekers. Ook kan het zo zijn dat de aanwezigheid van een EHBO post verplicht wordt. Deze post moet dan te allen tijde door minimaal 1 EHBO’er bezet zijn.

Aan de EHBO post worden ook eisen gesteld die zijn vastgelegd in de wet. Zo moet de EHBO post beschikken over stromend water en de mogelijkheid om handen te wassen en er dient een wettelijk goedgekeurde verbandkoffer aanwezig te zijn.

Om ervoor te zorgen dat mensen in het geval van een verwonding, ongeluk of andere calamiteit zo snel mogelijk de post kunnen bereiken, zijn er ook eisen gesteld op het gebied van bewegwijzering.

Om een vergunning voor het evenement te krijgen, dienen al deze zaken van te voren geregeld te zijn. Er moet sprake zijn van een duidelijk plan dat uitlegt hoe EHBO wordt uitgevoerd. Tijdens het evenement kan er controle plaatsvinden en tegen wie in gebreke blijft kunnen maatregelen worden getroffen, zoals geldboetes en het intrekken van vergunningen.

Meer doen dan de minimale vereisten is altijd verstandig

EHBO draait om veiligheid. EHBO bij evenementen is hard nodig, zo blijkt in de praktijk. Meer doen dan de minimale wettelijke vereisten is altijd verstandig. Bij veel evenementen is de aanwezigheid van een enkele EHBO’er op zijn minst krap bemeten te noemen. EHBO kan aan alle kanten nodig zijn. Denk aan zaken als uitdroging, alcohol- en drugsgebruik, vallen, vechtpartijen en tal van andere incidenten.

Ook dient er goed te worden nagedacht over de risico’s die spelen tijdens een evenement. Is er bijvoorbeeld risico op brand? En wat gebeurt er wanneer er geëvacueerd moet worden? Naast de aanwezigheid van voldoende EHBO’ers kan het ook noodzakelijk zijn dat er BHV’ers op locatie zijn. BHV’ers zijn bedrijfshulpverleners. Deze gericht opgeleide medewerkers beschikken over alle competenties van EHBO’ers, maar zijn daarnaast aanvullend getraind in onder andere brandbestrijding en evacuatie.

Hulp van professionals

Uit het bovenstaande blijkt al dat evenementen in de praktijk een stuk complexer kunnen zijn dan waarin de wettelijke eisen voorzien. Het is goed mogelijk dat er behoefte is aan meer kennis en ervaring.

Daarom worden tijdens evenementen vaak externe professionals ingehuurd die gespecialiseerd zijn in EHBO bij evenementen. Want naast de wettelijk verplichte EHBO’ers en EHBO post inclusief EHBO-koffer is er wellicht behoefte aan zaken als een AED en specialisten die kunnen zorgen voor een goede uitvoer van diverse calamiteitenplannen. In de organisatiefase van het evenement zal blijken waaraan behoefte is en welke stappen moeten worden ondernomen.