Ieder mens heeft de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren.

Lid worden
Snel naar Onze vereniging Hulpverlening Opleidingen

EHBO Genemuiden

Het ontstaan en de oprichting van de vereniging.

De vereniging is een zelfstandig opererende afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken. Op 29-11-1950 is de vereniging als non-profit organisatie opgericht en houdt sindsdien in Genemuiden EHBO-cursussen voor particulieren en voor bedrijven.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een gediplomeerd kader, Lotus-slachtoffers en artsen.

Bij voldoende opgave, wordt er elk jaar een beginnerscursus gestart en daarnaast geven we elk jaar weer de vervolglessen voor onze leden.

Verder zendt de vereniging op verzoek en tegen betaling ook EHBO-ers naar plaatsen waar hulp gewenst is. Denkt u dan bijvoorbeeld aan sport- en andere evenementen waar grote groepen mensen worden verwacht. Zie voor informatie op de site onder hulpverlening.

Doel van de vereniging.

Wij vinden dat op ieder mens de plicht rust naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Deze nood kan het gevolg zijn van een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, ziekte, dreigende verdrinking of van blootstelling aan schadelijke invloeden.

De verantwoordelijkheid voor de behandeling van deze stoornissen berust bij de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Het vergt echter meestal enige tijd voor hen om de getroffene te bereiken of deze naar hen toe te brengen. In dit tijdsverloop kan soms meer schade ontstaan aan de gezondheidstoestand van de getroffene. Daarom is het van groot belang dat ter plaatse zo snel mogelijk eerste hulp wordt verleend.