Snel naar Onze vereniging Hulpverlening Opleidingen
EHBO Genemuiden > AED > AED Training

AED Training

Om ervoor te zorgen dat naast ambulancepersoneel ook anderen snel hulp kunnen bieden, geven wij AED trainingen. U krijgt dan een geldig certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad. Deze cursus kost € 40,- per persoon

In de cursus AED en reanimatie leert u hoe u op een veilige en verantwoorde manier de AED gebruikt.

Leer in twee avonden van twee uur hoe je moet handelen bij een reanimatie, inclusief het gebruik van een AED. Je leert tijdens deze cursus hoe je een slachtoffer in veiligheid brengt en de toestand van een slachtoffer te beoordelen. Ook leer je hoe je de hulpdiensten moet alarmeren en hoe je eerste hulp aan een slachtoffer verleent bij:

een hartslitlstand – reanimatie en gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED) en bij bewusteloosheid.

Bij goed gevolg krijgt u een Certificaat van de NRR (Nederlandse ReanimatieRaad). Door het volgen van deze cursus bent u verzekerd van een opleiding die voldoet aan de criteria zoals die gesteld zijn door de NRR. De NRR adviseert elk jaar de herhalingstraining te volgen.

Als u al eerder een AED training heeft gevolgd kunt u dit accuraat houden door een herhalingscursus voor de AED te volgen. Deze training wordt gegeven in de Overtoom en en begint om 19.00 uur en duurt twee uur.